De teller staat

op

€40.015

LOS! gaat door!

Het heeft even (heel lang) geduurd, maar we zijn ontzettend blij om jullie EINDELIJK te kunnen vertellen dat de productie LOS! gemaakt zal gaan worden! Dankzij jullie fijne donaties en het oneindige doorzettingsvermogen van het kernteam en donaties uit onverwachte hoek, is er een bedrag van € 40.015 bij elkaar gehaald!

Artistiek directeur Robin Elstak heeft zich getoond als een ongekende doorzetter deze zomer en alles op alles gezet, omdat zij ervan overtuigd is dat de doelgroep LOS! moet zien. Uiteraard hoopten we het streefbedrag te behalen, zodat het volledig productieproces uitgevoerd zou kunnen worden zoals bedacht was. Met minder budget is er helaas minder mogelijk, maar op artistieke kwaliteit zullen wij nooit inleveren!

We zijn enorm dankbaar voor alle donaties, maar ook voor de hartverwarmende reacties en berichten die we van jullie en uit het theaterveld hebben ontvangen. We hebben ons heel gesteund gevoeld door velen van jullie die het belang van onze voorstellingen voor jongeren zo benadrukken.

We springen een gat in de lucht dat LOS! In januari in première zal gaan en dat is voor nu even voldoende…..

Volg ons op social media voor het LOS! Proces en hopelijk mogen we je verwelkomen bij onze premiere. Wil je de voorstelling aan je leerlingen op het VO of MBO laten zien? Mail dan met info@tgdeklassieken.nl voor meer informatie en boekingen.

Even alle feiten op een rijtje

Feit 1

De Klassieken maken al tien jaar voorstellingen voor jongeren van alle leerniveaus. We sluiten niemand buiten, omdat het niet gaat om hoe jongeren leren, maar om hoe jongeren de wereld leven beleven. De voorstellingen zijn herkenbaar, visueel prikkelend, muzikaal, modern, begrijpelijk en met interactie! De jongeren worden uitgedaagd om iets te vinden en te reageren op wat ze zien.

LOS! is een rauwe en prikkelende toneelbewerking vanuit het hier en nu van de opera La Bohéme. Belangrijke thematieken die aan bod zullen komen in LOS! zijn angst voor je (financiële) toekomst, (studenten)woningnood, eenzaamheid onder jongeren en niet jezelf durven en kunnen zijn omdat je je niet thuis voelt in je eigen lichaam of je identificeert als queer. Maar vooral een voorstelling die aanspoort om verbinding te zoeken met de mensen om je heen en die schreeuwt "Leef! Verdomme, leef!"

Feit 2

De laatste productie van De Klassieken, WRAAK, die van 2021-2023 heeft gespeeld, is door meer dan 15.000 jongeren door heel Nederland gezien. De voorstelling speelde in middelgrote en grote theaterzalen door heel Nederland. Door WRAAK hebben al deze jongeren kennisgemaakt met theater en zijn ze in aanraking gebracht met het zeer belangrijke onderwerpen als femicide en messengeweld.

Feit 3

De Klassieken is één van de weinige gezelschappen die tijdens de coronacrisis is doorgegaan met theater naar jongeren brengen. Door middel van livestreams, registraties en het spelen voor het maximumaantal toegestane bezoekers, bleven wij cultuur naar jongeren brengen.

Feit 4

Tijdens de coronacrisis heeft De Klassieken nauwelijks coronasteun van de gemeente Rotterdam en van het rijk ontvangen. We vielen steeds buiten de boot, omdat beiden zich richtten op structureel gesubsidieerde instellingen. Toch hebben we met ons eigen spaargeld en wat ad hoc subsidies al onze medewerkers aan het werk gehouden en zijn we theater blijven maken en spelen voor jeugd en jongeren in alle mogelijke vormen.

Feit 5

Het geld is op! De Klassieken heeft de coronacrisis ternauwernood overleefd en heeft daardoor meer dan ooit subsidies nodig om nieuwe producties te kunnen maken. Er zijn al veel voorstellingen van LOS! verkocht, maar er is geld nodig om LOS! te kunnen maken. En het geld is niet alleen bij ons op, maar blijkbaar ook bij veel fondsen. In nog geen maand tijd hebben we meerdere positieve adviezen van fondsen ontvangen, maar uiteindelijk kregen we het aangevraagde geld niet, omdat er geen toereikend budget was.

De impact van onze voorstellingen op jongeren

Zie hier een trailer van de laatste 13+ voorstelling WRAAK

Om je te bedanken zal jouw naam ergens in het decor van LOS! verwerkt worden.

De actie loopt tot 15 augustus 2023. Als het beoogde bedrag of een groot deel ervan wordt opgehaald, zal LOS! op 9 november 2023 in première gaan in Rotterdam.

50.000 euro is het minimale bedrag dat we nodig hebben om LOS! te maken.

Mochten we meer dan 60.000 euro ophalen, dan zullen we alles daarboven doneren aan COC Nederland, die net als wij staan en strijden voor een diverse en inclusieve samenleving.