Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan van Stichting TG De Klassieken. De Raad bestaat uit drie leden en ziet toe op de werkzaamheden van de directie en staat deze met raad ter zijde.


Winnie Roseval

Als de dochter van een in Paramaribo geboren moeder en in Kapel-Avezaath geboren vader zijn in Winnie twee werelden verenigd, die vandaag de dag nog niet altijd verenigbaar lijken. Zij heeft het daarmee tot haar missie gemaakt werelden te verbinden. Tijdens haar studie Humanistiek (MA) heeft zij onder andere een houding van niet-weten aangeleerd welke haar nieuwsgierig en kritisch houden. Het is het comfortabel kunnen en durven zijn in kwetsbaarheid en ongemak wat maakt dat zij in haar werk, als consultant diversiteit en inclusie en onderzoeker bij het lectoraat Inclusive Education aan de Haagse Hogeschool, ruimte creëert waarin contact en verbinding kan ontstaan. Als lid van de Raad van Toezicht van TG De Klassieken zal zij dit dan ook allemaal inzetten om te borgen dat het gezelschap een inclusieve organisatie blijft. 


Vanessa van Triet

Vanessa van Triet behoorde vanaf 2019 als penningmeester tot het bestuur van Stichting Theatergroep Mangrove en is nu lid van de Raad van Toezicht van TG De Klassieken. Via haar dochter is zij in aanraking gekomen met deze groep bevlogen theatermakers. Zij mocht meespelen in verschillende producties en sindsdien is er een connectie. Toen zij werd benaderd om lid te worden van de RvT, heeft zij daar dan ook niet lang over nagedacht. Vanuit haar financiële achtergrond staat zij directeur-bestuurder Robin Elstak ter zijde. Vanuit haar beroep en ervaring levert zij een aanvullende bijdrage aan TG De Klassieken. Zij is werkzaam als registeraccountant en als manager bij een accountantskantoor. Ook is zij sinds 2015 penningmeester bij een stichting die naschoolse activiteiten aanbiedt op een basisschool.


Vera Visser-De Mol

Vera Visser-de Mol behoorde reeds tot het bestuur van Stichting Theatergroep Mangrove als voorzitter, nu is zij lid van de Raad van Toezicht van TG De Klassieken. Het gezelschap spreekt haar aan, omdat het een jong en enthousiast team is. Het aanbod van TG De Klassieken beschouwt zij als divers, waardoor de theatergroep tegemoet komt aan de behoeften van verschillende doelgroepen. De voorstellingen spatten van de energie en zij draagt daar door lid te zijn van de Raad van Toezicht haar steentje aan bij. Vera is werkzaam als docente Nederlands en Drama op het voortgezet onderwijs. Vanuit haar achtergrond vormt zij een aanvulling op het gezelschap, dat veel producties specifiek voor het voortgezet onderwijs produceert.